Alla bilder tas fram direkt utifrån din beställning, därför gäller inte ångerätt för dem.

Reklamation
Skulle din poster vara trasig eller felaktig ska du meddela det inom 7 dagar efter leverans.